Novice

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

Za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje nadomestilo (NUSZ). Plačuje se na območju:

  • mest;
  • naselij mestnega značaja;
  • ki so določena za stanovanjsko in drugačno kompleksno gradnjo;
  • za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt;
  • ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi občinska skupščina v skladu z dogovorom o usklajevanju meril in območij, na katerih se plačuje nadomestilo, in v skladu z dogovorom za določanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga sklenejo občine, pri čemer upoštevajo zlasti:

  • opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve za te objekte in naprave;
  • lego in namembnost ter smotrno izkoriščanje stavbnega zemljišča;
  • izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih;
  • merila;
  • merila za oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Več o NUSZ si lahko preberete na povezavi:

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/nadomestilo_za_uporabo_stavbnega_zemljisca/

Sorodne objave
Paste your AdWords Remarketing code here