KAJ JE RAČUNOVODSTVO?

Računovodstvo je dejavnost spremljanja, vodenja in proučevanja pojavov, ki so povezani s poslovanjem posamezne pravne osebe (zasebno pravo, s.p., d.o.o., društvo, zavod…). Računovodstvo zajema računovodsko načrtovanje in analiziranje, kamor sodi obračunavanje, računovodsko nadziranje in knjigovodstvo. Knjigovodstvo je po zakonu obvezno. Urejenega mora imeti vsaka pravna oseba. Načrtovanje, svetovanje in analiziranje pa so dodatna storitev.

Paste your AdWords Remarketing code here