Novice

Davek na dodano vrednost

Davek na dodano vrednost oziroma DDV je davek na potrošnjo in posredni davek na promet blaga in storitev. V Sloveniji imamo dve stopnji DDV-ja: 22 % in 9,5 % DDV. Davek na dodano vrednost opredeljuje Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/2011):

https://www.uradni-list.si/1/content?id=102393#!/Zakon-o-davku-na-dodano-vrednost-(uradno-precisceno-besedilo)-(ZDDV-1-UPB3)

Pojasnila glede davka na dodano vrednost so na sledeči povezavi:

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_od_dohodkov_pravnih_oseb_pojasnila/

Sorodne objave
Paste your AdWords Remarketing code here