Novice

Davek o dohodku pravnih oseb

Davek o dohodku pravnih oseb je prihodek državnega proračuna in ga plačujejo pravne osebe domačega in tujega prava. Davek je uzakonjen z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb:

Zakon o DDPO (ZDDPO-2)

S 3.4.2015 je bila uvedena majhna sprememba zakona (Uradni list RS, št. 23/2015):

http://www.uradni-list.si/1/content?id=121167#!/Zakon-o-dopolnitvi-Zakona-o-davku-od-dohodkov-pravnih-oseb-%28ZDDPO-2L%29

Pojasnila glede davka od dohodkov pravnih oseb so na sledeči povezavi:

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_od_dohodkov_pravnih_oseb_pojasnila/

Sorodne objave
Paste your AdWords Remarketing code here