POGOSTA VPRAŠANJA

Kaj je dobropis?

Dobropis je listina, ki ga dobavitelj izstavi kupcu, ker je po izstavitvi računa prišlo do določene spremembe ali pa je bila ugotovljena takšna napaka na izdanem računu, da jo je potrebno popraviti v smislu zmanjšanja terjatve do kupca.

Kaj so odprte postavke?

Odprte postavke so neporavnane obveznosti oz. zapadli računi.

Kaj je IOP obrazec?

Kratica IOP pomeni izpis odprtih postavk. Ko izpo​lnete ta obrazec, s tem dokumentom obvestite dolžnika o zapadlih neporavnanih obveznostih.

Ali je potrdilo o plačilu (odrezek UPN naloga) račun?

Odrezek ni račun. Odrezek je potrdilo o plačilu, da je transakcija opravljena.

Ali lahko oddate dokumente namesto mene?

Preko e-davkov lahko oddajamo REK obrazce, davek od dobička, podatke za plače, …

Ali mi lahko pomagate pri urejanju pogodb?

Pri urejanju pogodb morate biti zelo previdni, saj lahko z urejanjem spremenite pravno ustreznost.

Pomoč pri izdanih računih

V skladu s 34. Členom ZDDV in 63. Členom ZDDV mora izdani račun vsebovati:

  • Kraj in datum,
  • Zaporedno številko,
  • Firmo oz. svoj sedež podjetja,
  • Davčno številko,
  • Datum opravljene storitve,
  • Vrsto in količino dobavljenega blaga.